На 21.05.2024 г. учениците от групата за ЦОУД посетиха църквата в село Поибрене
На 21.05.2024 г. учениците от групата за ЦОУД – ІІІа, б клас посетиха с учителката си, Красимира Маринска, църквата в село Поибрене – свидетелка на събитията по време на Априлското въстание. Със сребърния кръст от църквата е осветено ушитото знаме от Райна Княгиня. По време на Априлското въстание кръстът, носен от свещеник Недельо Иванов придружава Георги Бенковски и Хвърковатата чета.
В църквата са запазени и до днес икони от този период, а един от иконостасите е посечен от турски ятаган. Тези и още данни за участниците и развилите се събития по време и след въстанието децата научиха от изнесената им беседа от г-н Живко Колешов.
Да помним, пазим и предаваме!
Да бъдем горди!