Призови места в конкурса за плакат по повод Световния ден за опазване на околната среда

По повод Световния ден за опазване на околната среда – 5 юни, в Обединен детски комплекс – Панагюрище се организира изложба на тема “Само една планета”, със съдействието на „Асарел Медет „ АД . В конкурса за плакат учениците от нашето училище безапелационно завоюваха призовите местата и в двете възрастови групи. В група V – VІІ клас първо място завоюва Радостина Керкенякова- VІІб клас, второто място беше за Магдалена Цацова- VІб клас и Юлия Джолова от VІІб клас. На трето място останаха – Валерия Николова и Нелина Бабекова- VІб клас, Дарина Спасова и Преслава Гугова- VІІб клас. В група VІІІ – ХІІ клас първото място беше за Стелиана Узунова -ІХв клас, а второто място за Илияна Дончева- пак от ІХв клас. Чрез творбите си нашите ученици заявиха своята гражданска позиция и отношение към проблемите за екологичното равновесие на планетата и чувство на отговорност за опазване на околната среда.