Програма Бончеви празници 2023 г.

Понеделник, 20.03.2023 г.

 • 10:20 ч. Изложба на дървопластика „Природа и творчество“, фоайето на първия етаж, Марин Кушлов
 • 10:50-12:20 ч. Проучване на състава на различни марки трапезни и минерални води и влиянието им върху човешкото здраве – дейност по ИДП* „Учи, за да можеш“, кабинет №15, XIв клас

 

Вторник, 21.03.2023 г.

 • 13:15 ч. Global Money Week – „За петела, бобеното зърно и парите… “, кабинет №11А, IVв клас
 • 13:20 ч. Изследване на химичния и биологичния състав на води от различни източници-лабораторен урок по ИДП* „Учи, за да можеш“, кабинет №14, XIв и VIб клас
 • 13:20 ч. Урок на тема: „Нешо Бончев – страдание и духовен възторг“ пред учениците от VIII клас., кабинет №15, XIб клас

 

Сряда, 22.03.2023 г.

 • 14:00 ч. Открит урок: „Жената – мечта и реалност, идеал и действителност“ по ИДП* „Жената от Вилендорфската Венера до наши дни“, кабинет №25, IXа клас

 

Четвъртък, 23.03.2023 г.

 • 10:20-10:50 ч. Ученическа спортна игра: „184 години – памет за Н. Бончев”, двора на училището

 

Петък, 24.03.2023 г.

 • 10:20 „Хороводно междучасие“, двора на училището
 • 10:40 Математическо състезание „Знам и мога“, кабинет №11, VII клас

 

Събота, 25.03.2023 г.

 • 10:00 ч. Туристически преход до параклиса „Св. Харалампи”. Сборен пункт пред зала „Арена Асарел“, ученици и родители VII – X клас

 

Понеделник, 27.03.2023 г.

 • 10:20 ч. „Хороводно междучасие“, двора на училището
 • 13:20 ч. Education like no other – CLIL изява, физкултурен салон, VIIIа,б,в
 • 14:10 ч. Откриване на изложба с модели и макети, изработени в часовете по природни науки, кабинет №14.
 • 17:30 ч. Празник на буквите в Iа клас

 

Вторник, 28.03.2023 г.

 • 13:20 ч. Познавам ли моя свят? – ИДП*, кабинет №25, Хб клас
 • 14:00 ч. Откриване на изложба „Рисуваме с координати“, фоайето пред кабинет №12, ет. II, ученици от VI клас
 • 17:30 ч. Празник на буквите в Iв клас, Камерна зала на ТДП

 

Сряда, 29.03.2023 г.

 • 13:10 ч. Представяне на триезични, дигитални брошури за живота и делото на Нешо Бончев, кабинет №13, Хб клас
 • 13:20 ч. „Хакуна матата“ – финален урок от ИДП*, кабинет №25, Vб клас.
 • 17:30 ч. Празник на буквите в Iб клас, коридор ет. I.
 • 17:30 ч. Рецитал, посветен на 175 г. от рождението на Христо Ботев, Камерна зала на ТДП

 

Четвъртък, 30.03.2023 г.

 • 17:30 ч. Връчване на Националната награда за литературна критика „Нешо Бончев”, ТДП
 • Награждаване на победителите в конкурса „Младите дарования на СУ „Нешо Бончев“, ТДП
 • Спектакъл „Занапред – добър е Господ …“, ТДП

 

Петък, 31.03.2023 г.

 • 10:00 ч. Щафета „Нешо Бончев” 2023 г.